Έντυπα

Ενημερωτικη Φορμα Ασφαλειας Πλοιου πριν την αφιξη σε λιμανι της Ευρωπαϊκης ενωσης

Η συγκεκριμένη φόρμα είναι υποχρεωτική για όλα τα πλοία πριν τον κατάπλου τους σε λιμάνι της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(Κανονισμός Solas xi-2/9, άρθρο 6.3 Νο. 725/2004)
Η συγκεκριμένη φόρμα κατατίθεται στην εκάστοτε Λιμενική Αρχή, που είναι υπεύθυνη στα θέματα ασφαλείας του λιμένα άφιξης.

Λιστα Πιστοποιητικων Πλοιου

Να συμπληρωθεί προσεκτικά και να σταλεί στο πρακτορείο μας εγκαίρως.

Παραρτημα ΙΙ

Πληροφορίες που πρέπει να γνωστοποιηθούν πριν τον κατάπλου του πλοίου στο λιμάνι. (Ο λιμένας προορισμού όπως ορίζεται στο άρθρο 6 της Οδηγίας 2000/59/EC).

Αναθεση Πρακτορευσης