Υπηρεσίες

Το Ναυτικό μας Πρακτορείο προσφέρει επί εικοσιτετραώρου βάσεως υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε πλοιοκτήτες, ναυλωτές και άλλους φορείς με εγκυρότητα και ασφάλεια.

Επιπλέον, μπορούμε να χειριστούμε με επιτυχία τις ανάγκες ή απαιτήσεις των πλοίων και των πληρωμάτων τους.

Εκτός των έγκυρων υπηρεσιών μας σε βασικά επιχειρησιακά θέματα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια παραμονής των πλοίων σε ένα λιμάνι, το γραφείο μας έχει προσφέρει υπηρεσίες σε Πλοιοκτήτες/πλήρωμα σε περιπτώσεις διάσωσης πλοίων (υπόθεση προσάραξης φορτηγού πλοίου VUOKSA), σε πλήρη συνεργασία με τις ασφαλιστικές εταιρείες και τις εταιρείες που αναλαμβάνουν τη διάσωση. Επίσης, σε περιπτώσεις λιγότερο σοβαρών συμβάντων με την ίδια αποτελεσματικότητα.

Το κεντρικό μας γραφείο βρίσκεται στην πόλη της Πρέβεζας, στη βορειοδυτική Ελλάδα. Από την Πρέβεζα ανταποκρινόμαστε σε οποιοδήποτε αίτημα των πελατών μας και τους εκπροσωπούμε σε οποιοδήποτε λιμάνι της Ελλάδος ζητηθεί. Γενικά, οι υπηρεσίες μας εκτείνονται σε όλους τους τύπους καραβιών που προσεγγίζουν τα ελληνικά λιμάνια.

  • Ελευθεροκοινωνία, εκτελωνισμός φορτίου
  • Καθημερινή ενημέρωση όσον αφορά τη φορτό-εκφορτωτική διαδικασία
  • Διακίνηση φορτίου και προώθηση/αποστολές φορτίων
  • Διάφοροι εφοδιασμοί (τροφές, πετρέλαια, κλπ.)
  • Κρατήσεις αεροπορικών εισιτηρίων και οποιαδήποτε διευθέτηση ταξιδίου
  • Εξυπηρέτηση πληρώματος (πάσσα, διαμονή σε ξενοδοχείο, κλπ.)
  • Σωστή μεταχείριση πληρώματος (ιατρική περίθαλψη, τηλεφωνική/διαδικτυακή επικοινωνία, κλπ.)