MV BATAYSK _ 05-07.05.15 _ CARGO OF SUN HUSKS PELLETS IN BULK _ ROSTOV-ON-DON, RUSSIA – PREVEZA

MV BATAYSK_1

MV BATAYSK_3

MV BATAYSK_4